1. Neem deel aan de jeugd- of jongerenraad van de gemeente. Vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn gemeentes verplicht om meer
aan participatie van de burger te doen. Zij willen ook heel graag aan
jongerenparticipatie doen en dat kan o.a. via een Jongerenraad. Je leert
hier zelf erg veel van. Meer informatie hierover is te vinden op de website
voor Jongerenraden: www.jongerenraden.com.
2. Ga een samenwerking aan met een niet-Scoutingorganisatie in je stad of dorp, help bijvoorbeeld
eens mee in een wijkcentrum. Op www.maatschappelijkestage.nl staan heel veel voorbeelden
van projecten. Je kunt ook contact opnemen met de stagemakelaar in je stad of dorp: hij of zij
weet precies welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn. Je komt dan meteen op een goed
idee dat bij jou of je afdeling past.
3. Help mee met het opknappen van een gebouw in je buurt, bijvoorbeeld een school of buurthuis,
of bied aan om een bestaande speeltuin een nieuwe lik verf te geven. Wist je dat er ieder jaar
een landelijke dag is voor dit soort activiteiten: NL DOET. Ieder voorjaar (in maart) organiseert
het Oranjefonds NL DOET. Je kunt jezelf aanmelden via de website www.nldoet.nl om ergens
een dag te gaan klussen. Ook kun je (in overleg) je eigen groep aanmelden als klusplek. Je
Werk mee aan de
Natuurwerkdag
(www.natuurwerkdag.nl). Ga
bijvoorbeeld wilgen knotten of
help de boswachter met het
uittrekken van onbedoelde, jonge
planten of boompjes.
Werk mee aan het onderhoud van een Scouting
Labelterrein of bedenk een onderhoudsplan voor je
eigen Scoutingterrein. Leer hoe je door uitdunnen
en andere handelingen een bos vitaal kunt houden.
Dit kun je misschien wel met je hele klas doen of je
maakt er een leuk weekend met je afdeling van.
Bereken met je hele klas
je mondiale voetstap en
probeer deze aanzienlijk
te verkleinen.
Hoe staat het met de
afvalverwerking in en
rondom jullie clubhuis?
Maak een inventarisatie
en bedenk een
milieuplan voor het afval
van je groep. Daarnaast
kun je meedoen aan een
regionaal project van het
Wereld Natuur Fonds
waarbij jongeren de
Duurzaamheidprijs
uitreiken aan een bedrijf.
Je analyseert de mate
waarin bedrijven actief
met duurzaamheid bezig
zijn, neemt geen blad
voor de mond en
Voorbeeldprojecten insignes voor MaS mei 2012 3

groep zal heel blij zijn met dit initiatief want het levert, naast extra handen van niet-scouts en
wellicht subsidie van het Oranjefonds, veel extra publiciteit voor de groep op. En jij hebt er weer
een paar uurtjes bij.
4. Werf een aantal allochtone jongeren in je afdeling, bijvoorbeeld door een opkomst met
allochtone jongeren uit je wijk te organiseren. Neem hiervoor contact op met de
welzijnsorganisatie in jouw buurt, het opbouw- of jongerenwerk.
5. Bied aan om op een vast tijdstip bij een bejaarde de krant voor te lezen of bied aan bij een
zorginstelling om aan bejaarden een koffie of thee te serveren. Kijk in de vacaturebank voor
maatschappelijke stageklussen. Alle organisaties voor ouderen zijn hierin te vinden. Ze
ontvangen graag jongeren om hun bewoners een leuke middag te bezorgen.
6. Doe eens iets leuks met je eigen hobby voor anderen: leer ouderen sms’en, chatten of mailen of
werk mee aan de ziekenhuisradio. Het Rode Kruis en andere organisaties organiseren
regelmatig ‘mobieltjesprojecten’ of instructiemiddagen voor het werken met de computer. Heel
leuk om te doen!
7. Ga babysitten bij een alleenstaande ouder, zodat hij/zij eens de deur uit kan.
8. Neem deel aan het jongerendebat van de gemeente.
9. Kom uit het bos! Breng Scouting voor het voetlicht in krant, radio of tv of maak een promotiefilm
over je groep.
10. Doe een project rondom zinloos geweld of 4 en 5 mei. Scouting Nederland is altijd betrokken bij
de Nationale Dodenherdenking, niet alleen bij de kranslegging op de Dam in Amsterdam, maar
ook lokaal dragen veel Scoutinggroepen een steentje bij. Informeer bij je groep naar de
mogelijkheden of kijk op www.scouting.nl.
11. Doe mee aan een collecte voor een goed doel. Op www.goededoelen.nl staan alle goede
doelen organisaties bij elkaar. Kijk maar eens wat jou het meest aanspreekt. Je kunt het
collecteren voor Jantje Beton gebruiken voor je maatschappelijke stage, maar voor je insigne
wordt van je verwacht dat je met een andere collecte meedoet. Je kunt overigens ook in je eigen
omgeving inhaken bij een initiatief.
Tip: een rooster van alle collectes: http://www.cbf.nl/Collecten/collecteroosters-landelijk.php.
12. Organiseer de actie Schoenmaatjes (www.edukans.nl)’, de actie ‘Gered gereedschap’
(www.geredgereedschap.nl) in je groep of zet een speelgoedactie op touw voor bijvoorbeeld
Oost-Europa.
13. Doe mee aan een actie van Unicef, WNF, Amnesty International, Novib, Greenpeace, Serious
Request of aan een noodhulpproject. Serious Request is een samenwerking tussen 3FM en het
Nederlandse Rode Kruis waar al veel Scoutinggroepen aan mee hebben gedaan.
14. Vriendendienst: sommige jongeren hebben door ziekte geen of nauwelijks vrienden. Bied je aan
en ga gezellig shoppen, spelletjes spelen of naar het zwembad.
15. Meld je aan als vrijwilliger bij de voedselbank.

1. Stel een slecht weerkoffer samen voor de bevers of welpen, maak een
sport- en spelmap voor de groep of organiseer een overvliegactiviteit voor
een speltak.
2. Organiseer een opkomst met records: verbeter bijvoorbeeld je record
hoogspringen of organiseer een soort Olympische Spelen voor een
groepsactiviteit.
3. Organiseer een groot spel voor je regio of organiseer een activiteit voor
Koninginnedag.

 1. Ga eens op zoek naar de verschillende culturen in je wijk en organiseer een
  ‘buitenlanddag’ voor je groep. Nodig mensen uit van zoveel mogelijk verschillende
  nationaliteiten en vraag ze een spel uit hun geboorteland met jullie te komen spelen. 
 2. Neem contact op met scouts in de partnergemeente van je woonplaats en
  probeer een uitwisseling te realiseren met (Scouting)jongeren uit deze
  partnerstad. Stem dit wel goed af met je mentor op school.

1. Leer henna-schilderen of schminken en zet je vaardigheden in voor
anderen. Dit doe je bijvoorbeeld op een jaarmarkt in je dorp of stad, tijdens
Koninginnedag of een open dag van een basisschool.
2. Organiseer een grote culturele activiteit voor jongeren uit de buurt: een
concert, een playbackfestival, een filmfestival of een ‘tienerdisco’. Dit kun je
helemaal zelf organiseren, maar je kunt natuurlijk ook op school of bij het
jongerenwerk in je buurt informeren of er al dit soort activiteiten gepland
staan. Zij zullen je hulp graag aannemen.
3. Verzorg een programmaonderdeel voor de bevers of welpen en maak er een creatieve opkomst
van. Denk bijvoorbeeld aan een poppentheater of speel Sinterklaas met zwarte pieten. Betrek
hier ook je klasgenoten bij: zien zij ook eens hoe leuk het is bij Scouting!
4. Doe een cursus fotografie en bied je aan als fotograaf om een fotoreportage van een bepaalde
activiteit in je dorp of stad of bijvoorbeeld van een schoolsportdag te maken. Maak er dan
meteen een mooi (papieren of digitaal) fotoboek van. Veel ouderen hebben echt geen idee hoe
dit werkt en jij bent inmiddels een expert.

1. Beoordeel je Scoutinggebouw op veiligheid, maak een plan voor
verbeteringen en voer dit uit.
2. Werk gedurende enkele maanden actief mee aan het onderhoud van je
Scoutinggebouw.

 1. Hoe staat het met de
  afvalverwerking in en
  rondom jullie clubhuis?
  Maak een inventarisatie
  en bedenk een
  milieuplan voor het afval
  van je groep. Daarnaast
  kun je meedoen aan een
  regionaal project van het
  Wereld Natuur Fonds
  waarbij jongeren de
  Duurzaamheidprijs
  uitreiken aan een bedrijf.
  Je analyseert de mate
  waarin bedrijven actief
  met duurzaamheid bezig
  zijn, neemt geen blad
  voor de mond.
 2. Werk mee aan de
  Natuurwerkdag
  (www.natuurwerkdag.nl). Ga
  bijvoorbeeld wilgen knotten of
  help de boswachter met het
  uittrekken van onbedoelde, jonge
  planten of boompjes.
 3. Bereken met je hele groep
  je mondiale voetstap en
  probeer deze aanzienlijk
  te verkleinen.
 4. Werk mee aan het onderhoud van een Scouting
  Labelterrein of bedenk een onderhoudsplan voor je
  eigen Scoutingterrein. Leer hoe je door uitdunnen
  en andere handelingen een bos vitaal kunt houden.
  Dit kun je misschien wel met je hele klas doen of je
  maakt er een leuk weekend met je afdeling van.

1. Organiseer vijf keer een opkomst voor een plaatselijke of kerkgebonden
jeugdclub.
2. Maak een interactieve website voor een andere organisatie of vereniging.
Surf maar eens rond op het internet: je ziet genoeg websites waar wel een
frisse wind doorheen zou kunnen. Bied jezelf aan en leg uit dat dit voor
een maatschappelijke stage is.
3. Stel een enquête op over de normen en waarden in jullie afdeling, voer die
uit onder de explorers en stel er een reglement uit op.

De Explorers hebben geen vaste eisen voor de insignes, voor elk van de activiteitengebieden mag een eigen of gezamenlijk project gestart worden welke in 1 tot 3 maanden uitgewerkt moet worden. De begeleiding bepaald vervolgens of dit voldoende goed is gedaan voor het behalen van het insigne. Onder elk insigne zijn voorbeeldprojecten gezet welke horen bij het betreffende activiteitengebied.

Jaarbadges

Voor de eerste jaarbadge, moet een explorer de volgende activiteiten
gedaan hebben:
– Installatie bij de explorers.
– Een insigne behalen in een activiteitengebied naar keuze.
– Organiseren van ten minste drie gewone opkomstprogramma’s.
– Actief deelnemen aan drie evaluaties.
– Deelnemen aan ten minste één weekendkamp.
– Meedoen aan een Scoutingactiviteit buiten je eigen groep, bijvoorbeeld
samen met een andere Scoutinggroep of deelnemen aan een
regioactiviteit.
– Deelnemen aan de expeditie.

Voor de tweede jaarbadge, moet een explorer de volgende activiteiten
gedaan hebben:
– Je hebt jaarbadge 1 gehaald.
– Een insigne behalen in een ander activiteitengebied dan het jaar ervoor.
– Gespreksleider zijn bij drie evaluaties.
– Meehelpen met het organiseren van een grote activiteit zoals een
groeps- of regioactiviteit.
– Meehelpen met het organiseren van ten minste één weekendkamp.
– Deelnemen aan een activiteit buiten je regio, zoals de HIT of de
Nationale Jamboree.
– Meehelpen aan de organisatie van de expeditie.

Voor de derde jaarbadge, moet een explorer de volgende activiteiten
gedaan hebben:
– Je hebt jaarbadge 2 gehaald.
– Een insigne behalen in een ander activiteitengebied dan voorgaande
jaren.
– Coördineren van de organisatie van een groot project, zoals een
weekendkamp of een regioactiviteit.
– Samen met andere explorers de verantwoordelijkheid nemen voor de
organisatie van de expeditie.
– Een functie in het afdelingsbestuur of een vergelijkbare functie
vervullen.
– Ten minste één keer als explorer naar het buitenland op expeditie zijn
geweest.
– De kwaliteitstest voor explorers invullen en die bespreken met je
begeleiding of ten minste twee andere explorers.
– Twee keer een activiteit organiseren voor een bever- of welpenspeltak,
zoals bijvoorbeeld het uitzetten van een speurtocht.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.