Geschiedenis van Scouting Garcia Moreno

Wie was Garcia Moreno?

In de Nederlandse taal zijn er heel weinig boeken over hem, wat hij betekent heeft is erg moeilijk te achterhalen. Sommige schrijven geweldig over hem, anderen kunnen hem niet uitstaan. Dat komt omdat deze man onverbiddelijk op het recht stond en dan ging hij voor niemand uit de weg. Hij had een ijzeren wil, werkte ontzettend hard, studeerde graag, schreef enkele boeken en was diep godsdienstig. Hij werd geboren in “Quinto” de hoofdstad van Ecuador op 24 december 1821. Hij kwam als afgestudeerd jurist in de politiek terecht. Hij schreef tegen president Urbina en werd in 1853 verbannen. Na zijn terugkeer in 1858 stelde hij zich aan het hoofd van de opstandelingen tegen Urbania en diens opvolger Robles. In 1861 werd hij gekozen tot president van Ecuador. Hij voerde een straf bewind, vooral t.o.v. de volgilingen van zijn voorgangers. Zijn zorg ging vooral uit naar de armen en zieken. Daarvoor bouwde hij nieuwe ziekenhuizen en kindertehuizen. Zijn voornaamste zorg bleef het katholieke geloof in Ecuador. Hij liet het katholieke onderwijs geheel verzorgen door kloosterlingen, schafte de persvrijheid af en verving het gerecht door kerkelijke rechtbanken. In 1874 werd hij opnieuw tot president gekozen. Sindsdien kwam hij steeds meer in botsing met de liberalen. Op 6 augustus 1875 werd hij bij het verlaten van de kerk neergestoken door Rayo, een vroegere grendadier in het leger van de president. Wie was Garcia Moreno? Een staatsman en schrijver die leefde van 1821 tot 1875. Hij was een vurig katholiek die van 1861 tot 1875 president van Ecuador was.

De jaren 40 en 50

Vlak na de Tweede Wereld oorlog werd door Hopman van Son in Nieuwkuijk een verkennersgroep opgericht. Op de zolder van het oude parochiehuis ging men van start. Toen men na verloop van tijd deze zolder af moest staan aan de huishoudschool trok men in de schuur van de Hopman waar men tussen de beesten en de landbouwgereedschappen het spel der verkenners speelde. Daarna huisde men nog enige tijd in een keet naast de in de oorlog verwoeste pastorie. Toen de pastorie werd verbouwd moest men ook daar verdwijnen.

Toen werd besloten om zelf een blokhut te bouwen op een stuk grond achter de kerk. Met heel veel steun van de Nieuwkuijkse bevolking werd uit allerlei gebruikte spullen een verkennershome gerealiseerd dat in september 1952 in gebruik werd genomen. Naast de verkenners had Nieuwkuijk ook nog een bloeiende jeugdvereniging t.w. het katholiek meisjesgilde. Aanvankelijk was deze vereniging gehuisvest in het patronaat, maar toen ze hier moesten vertrekken t.g.v. ruimtegebrek werd het oude gemeentehuis de thuisbasis van de Zwaluwen (8 tot 11 jaar) en de Gilde groep (11 tot 14 jaar). Deze ruimte was verre van ideaal. Omdat ook de Verkenners door de oprichting van de Welpen groep in 1958 uit hun behuizing groeide werden o.l.v. een oudercomité plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw onderkomen voor alle jeugdverenigingen. Om hiervoor subsidie te kunnen krijgen moest de verenigingsstructuur omgezet worden in een stichtingsvorm.

De jaren 60 en 70

Op 24 oktober 1968 werd bij de notariële akte de stichting “Garcia Moreno” opgericht die zich als eerste doel stelde, een nieuw onderkomen te realiseren voor de Verkenners, Welpen, Gidsen en Zwaluwen. Op het terrein achter de kerk werd op 8 september 1969 door pastoor van Mil de eerste spade in de grond gestoken. Op 30 mei 1970 werd het nieuwe hoofdkwartier door burgemeester Schweitzer feestelijk geopend. 

De John F. Kennedy Rowans afd.57 hadden in 1967 hun eigen blokhut aan de Badweg  betrokken, maar kregen in de jaren 70 te horen dat ze moesten verhuizen omdat de gemeente daar nieuwbouw wilde realiseren. Na jaren touwtrekken tussen gemeente en stichtingbestuur over verplaatsingskosten en een beschikbaar terrein, stelde de gemeente een subsidie ter beschikking om een nieuwe blokhut te realiseren achter de al bestaande gebouwen van de stichting. Hiermee waren alle onderdelen van de stichting eind 1987 bij elkaar onder gebracht. 

De 90’s

Vanaf 1990 is Garcia Moreno in rustiger vaarwater gekomen, maar zeker niet probleemloos. Gebrek aan leiding, terugval van het aantal leden en daaruit voortvloeiende financiële zorgen stelde het bestuur voor de nodige problemen, maar ook die werden opgelost. Scouting was vroeger een jeugdvereniging die een beetje op militaire basis werd geleid. Een vrij strakke discipline, ceremonies en diverse rangen en standen. Tegenwoordig is dat allemaal wat minder formeel, de Vaandrig de Hopman en de Akela zijn nu gewoon Toby, Peter en Susanne. Het uniform dat vroeger compleet was met hoed, baret, blouse, das, broek en sokken is nu gereduceerd naar alleen een blouse, das en verder een spijkerbroek. Maar verder is er niet zoveel anders geworden.

Ook nu nog spelen en ondernemen jongens en meisjes bij diverse speltakken o.l.v. groepsleiders en -leidsters in gevarieerde programma’s. Die programma’s zijn afgestemd op de leeftijd van de groepen. De gebouwen waarin een deel van de activiteiten plaatsvinden bestaan uit het hoofdgebouw, de Scouts blokhut en een blokhut voor de Explorers. Het ledental groeit de laatste jaren weer gestaag.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.