Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit de onderstaande bestuursleden. Er kunnen meer leden zijn als de groepsraad dat nodig vindt. De vereniging is verantwoordelijk voor het programma voor onze leden en het materiaal dat hier voor nodig is. Het onderhoud van het gebouw en terrein is de verantwoordelijkheid van de stichting. De leden van het verenigingsbestuur worden door de groepsraad in functie gekozen voor een periode van drie jaar. Hierna moeten de verenigingsbestuursleden herkozen worden.

Toby Mommersteeg

Voorzitter
CP verhuur

Casper Vijverberg

Secretariaat
CP Communicatie

Daniel Boelen

Penningmeester vereniging

Jeroen Kivits

Penningmeester vereniging

Peter Kuijs

CP gebouw en terrein

Gerry de Groot

Groepsbegeleider

Gian Maas

Bestuurslid

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit enkele bestuursleden uit het verenigingsbestuur. De stichting is verantwoordelijk voor het gebouw en omliggende terreinen. De stichting is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat de speltakken gebruiken en de programma´s van de Scouting, dit is de verantwoordelijkheid van de vereniging. De leden van het stichtingsbestuur worden door de groepsraad in functie gekozen voor een periode van drie jaar. Hierna moeten de stichtingsbestuursleden herkozen worden

Toby Mommersteeg

Voorzitter

Casper Vijverberg

Secretariaat

Peter Kuijs

Penningmeester Stichting

Gerry de Groot

Groepsbegeleider