Belangrijke informatie Zomerkamp

Belangrijke informatie zomerkamp

Hieronder volgt alle belangrijke informatie m.b.t. het zomerkamp.

Betalen
Het kampgeld (€ 71,61 bevers / € 112,03 overige groepen) wordt rond 8 juli doormiddel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Hierover ontvangt u nog een email met de factuur. Indien u een 3e kind heeft welke ook meegaat op zomerkamp dan krijgt u hiervoor 20% korting. Mocht uw kind een Heusdenpas hebben dan krijgt u een korting van 50%.

Gezondheidsformulier
Uiterlijk een week voor aanvang van het kamp moeten wij van ieder kind in tweevoud een volledig ingevuld en ondertekend gezondheidsformulier hebben ontvangen. Indien dit niet het geval is kan uw kind niet deelnemen aan het zomerkamp. Het formulier dient via Scouts Online ingevuld te worden en tweemaal afgedrukt en ondertekend te worden ingeleverd bij de leiding. Wij willen u ook verzoeken om duidelijk te omschrijven welke medicatie uw kind gebruikt en wanneer deze moet worden gebruikt.

Het gezondheidsformulier met de titel ‘Gezondheidsformulier – Zomerkamp 2022 – Seizoen 2022/2023’ is geldig voor het zomerkamp van dit jaar én het gehele volgende seizoen. Check dus bij het printen goed of de titel overeenkomt.

Bagage

Het is de bedoeling dat u de bagage, incl. de fiets zelf meeneemt naar het kampterrein bij het wegbrengen van de kinderen (de Bevers hoeven geen fiets mee te nemen).

Legitimatie
Sinds een paar jaar is het voor ieder kind verplicht om een eigen identiteitskaart of paspoort te hebben. Met name wanneer er zorg verleend moet worden wil de huisartsenpost of ziekenhuis graag een legitimatiebewijs, daarom is het noodzakelijk dat we van ieder kind een kopie van het legitimatiebewijs hebben. Deze kan u tegelijkertijd met het gezondheidsformulier inleveren.

Zakgeld
De Bevers, Welpen & Wolven mogen geen zakgeld meenemen.
De Scouts mogen een klein bedrag aan zakgeld meenemen.

Mobieltjes
Deze zijn voor de Bevers, Welpen & Wolven verboden. Scouts mogen een telefoon meenemen, inleveren bij de leiding en 1u per dag gebruiken.

Aankomst
We verwachten de kinderen op zondag 24 juli. Zie deze pagina voor de precieze aankomsttijden en locaties.

Ophalen (Bevers)
Op woensdag 27 juli moeten de kinderen (en hun bagage) weer opgehaald worden. Zie deze pagina voor de precieze tijden.

Ophalen (overige groepen)
Op zaterdag 30 juli moeten de kinderen (en hun bagage) weer opgehaald worden. Zie deze pagina voor de precieze tijden.

Snoep en koeken
De kinderen mogen geen snoep of koeken meenemen tenzij voor de hele groep. Wilt u in het laatste geval er voor zorgen dat de naam van het kind erop staat en dat dit bij aankomst ingeleverd wordt bij de leiding, evenals het broodbeleg.

Kaarten
Uw kind weet het zeer te waarderen als er een kaart komt en is zeer teleurgesteld als hij/zij als enige geen kaart krijgt: dit gebeurt helaas ieder jaar weer. Kaarten kunt voor het kamp aan de leiding afgeven, of kunt u sturen naar het adres van de blokhut, zie deze pagina voor het adres

t.a.v. Scoutingkamp Scouting Nieuwkuijk “naam kind”

Vergeten/vermiste spullen

Mocht het zo zijn dat uw kind op kamp spullen is kwijtgeraakt, dan kan u contact opnemen met de speltak van uw kind. De eerste twee zaterdagen van het nieuwe seizoen zullen wij ook alle gevonden voorwerpen in de grote zaal uitstallen, zodat u kunt komen kijken of er iets van uw kind tussen zit. Alles wat er daarna blijft liggen verdwijnt in de kledingcontainer